top of page

Sinds 2022 zijn wij GaanStaan.

Ondernemerscollectief GaanStaan brengt zelfbewustzijn in verbinding met omgevingsbewustzijn in de vorm van verschillende ondernemingen. De succesvolle formule van Young Colfield gericht op professioneel zelfbewustzijn vergroten bij hoogopgeleide starters behoudt daarmee een duidelijke focus. Onder GaanStaan vallen nu naast Young Colfield, sociale onderneming Proefwerk, een initiatief om studenten met interesse in het onderwijs te koppelen aan onderwijsinstellingen met personeelstekorten en bereidheid tot ‘anders organiseren’. En Young Experience dat organisaties inspireert op het gebied van zelfbewustzijn door middel van advies, programma ontwerp en training & coaching. De ondernemers achter deze initiatieven zijn Réal van Schie, Anne Spapens, Elisabeth Hoebee en Piter Jan Goodijk.

Initiatieven

6.png

Starters inspireren in zelfbewustzijn en verbinden met het bedrijfsleven

Young Colfield is dé voorloper in het aantrekken, ontwikkelen en (ver)binden van Young Professionals. Deze hoogopgeleide en zelfbewuste aanpakkers brengen een ander perspectief vraagstukken bij opdrachtgevers. Wij geloven dat als mensen zichzelf zijn, ze meer impact kunnen maken. Daarom staat professioneel zelfbewustzijn van mensen centraal in onze aanpak. Zo vergroten wij de innovatiekracht, creativiteit en het menselijk vermogen van organisaties. Want de meeste impact maak je als jezelf.

5.png

Organisaties inspireren in zelfbewustzijn en verbinden met zichzelf en elkaar

De verzamelde kennis en kunde van 15+ jaar talent ontwikkeling bij Young professionals zet Young Experience (YX) in bij andere organisaties. Dit doet YX in de vorm van advies, ontwerpen van opleidingsprogramma's en traineeships en training en coaching. Met een unieke, ervaringsgerichte aanpak gericht op professioneel zelfbewustzijn stelt YX  mensen in staat om te groeien. Met als missie: meer organisaties waarin mensen écht impact maken door zichzelf te zijn. Meer plekken waar mensen zichzelf meenemen naar hun werk.

7.png

Studenten inspireren in zelfbewustzijn en verbinden met maatschappelijke uitdaging

Proefwerk ziet het onderwijs als een plek waar persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling in de kern bij elkaar komen. Jongeren die op zoek zijn naar een betekenisvolle baan enerzijds, het schrijnende leraren tekort anderzijds. De studenten die bij Proefwerk werkzaam zijn, hebben niet alleen een (bij)baan in het onderwijs maar volgen ook persoonlijke ontwikkeltrainingen die hen veel over zichzelf en het onderwijs leren (in samenwerking met Young Colfield en onderwijspartners).  

Onze Visie

Wij geloven in mensen.

Wij ondernemen van binnenuit naar buiten toe. 

Wij laten zien dat het anders kan door te doen.

Wij weten dat we in verbinding meer zijn dan de som der individuen.

De essentie raken. Vanuit een heldere visie waarvan we overtuigd zijn.

​Maar die alleen tot leven komt als we ‘m in de vorm brengen

en delen met de wereld om ons heen.

bottom of page